1-1) TEK BİLEŞİK KELİME OLARAK BESMELE VE 19

GİRİŞ:

Kur’ân sûrelerden (bir anlamda bölüm) oluşmaktadır, sûreler ise âyetlerden oluşmaktadır. Kur’ân’da 114 tane sûre vardır. Kur’ân’da, 9. sûre (Tevbe Sûresi) hariç, her sûrenin başında Besmele (Bismillâhirrahmânirrahîm) (Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle) yazısı bulunmaktadır.

Besmele 4 kelimeden oluşan bir bileşik kelimedir. Besmele’deki 4 kelime sırasıyla şunlardır: 1) Bismi (Adıyla) 2) Allâhi (Allâh) 3) Errahmâni (Rahmân) 4) Errahîmi (Rahîm). Bu 4 kelime sırasıyla; 3, 4, 6 ve 6 harften oluşmaktadır.

Besmele bileşik kelimesini kelime-kelime tablo şeklinde aşağıdaki gibi gösterebiliriz:

Biraz kısaltırsak ve matematiksel değerleri de eklersek, şöyle bir tablo halinde gösterebiliriz:

Aşağıda vereceğim bulgularda bu son tabloyu göz önünde bulundurun lütfen.

BULGULAR:

a)

1) Besmele 19 harftir.

2) Besmele’nin Allâh Teâlâ’nın isimlerini (Allâh, Rahmân, Rahîm) oluşturan kısmının matematiksel değerlerinin toplamı 19’un tam katıdır. Not: Allâh Teâlâ'nın Kur’ân’da bu üç isminden başka birçok ismi (ya da sıfatı diyebiliriz) bulunmaktadır.

b)

3) Besmele 4 kelimeden oluşur. Besmele’deki harf sayısı 19’dur. Besmele’nin toplam matematiksel değeri 786’dır. Bu üç sayıyı yan yana koyduğumuzda ortaya çıkan 6 basamaklı sayı 19’un tam katıdır.
 • 4 19 786= 19×22094.
4) Her kelimenin harf sayısı değerini, harflerinin matematiksel değerlerini ve kelimenin matematiksel değer toplamını yan yana yazarsak ve bu yazımları kelime sırasına göre yan yana koyarsak ortaya çıkan 48 basamaklı sayı 19’un tam katıdır.
 • 3 2 60 40 102    4 1 30 30 5 66    6 1 30 200 8 40 50 329    6 1 30 200 8 10 40 289= 19×Tam sayı.

Bundan sonraki örneklerin tümünde, her kelimeyi temsil eden sayının veya sayıların önüne o kelimenin sıra numarası konulacak.​

c)

5) Besmele’deki her kelimenin sıra numarasından sonra, o kelimedeki harf sayısını yazarsak ve bunları yanyana koyarsak elde edeceğimiz 8 rakamlı sayı 19’un tam katıdır.
 • 13 24 36 46= 19 x Tam sayı
6) Besmele’deki her kelimenin sıra numarasından sonra, o kelimedeki harflerin matematiksel değerlerini sırayla yazarsak ve bu şekilde tümünü yan yana koyarsak elde edeceğimiz 37 rakamlı sayı 19’un tam katıdır.
 • 1 2 60 40   2 1 30 30 5   3 1 30 200 8 40 50   4 1 30 200 8 10 40 = 19 x Tam sayı.
7) Altıncı örnekte, her kelimenin sıra numarasından sonra, o kelimedeki harflerin matematiksel değerlerini sırasıyla koyduk. Şimdi bu maddede her matematiksel değerin önüne bir de onun ait olduğu kelimedeki harf sırasını koyalım. Ortaya çıkan 56 rakamlı sayı 19’un tam katıdır.
 • 1 12 260 340   2 11 230 330 45   3 11 230 3200 48 540 650   4 11 230 3200 48 510 640= 19 × Tam sayı.
8) Besmele’deki her kelimenin sıra numarasından sonra, o kelimenin toplam matematiksel değerini yazarsak ve bunları yanyana koyarsak elde edeceğimiz 15 rakamlı sayı 19’un tam katıdır.
 • 102   66   3 329   4 289= 19 x Tam sayı.

ç) Simetrik toplamlar:

9) Besmele’deki her kelimenin sıra numarasından sonra, o kelimenin ilk harfinin ve son harfinin matematiksel değerlerinin toplamını koyarsak ve bunları yan yana yazarsak ortaya çıkan 11 rakamlı sayı 19’un tam katıdır. Mesela ilk kelime olan Bism’in ilk harfinin matematiksel değeri 2, son harfinin matematiksel değeri ise 40, ikisinin toplamı 42’dir.
 • 1 (2+40)   2 (1+5)   3 (1+50)   4 (1+40)
 • 1 42   2 6   3 51   4 41= 19 × 748755339.

d) Kümülatif to​plamlar:

10) Besmele’deki her kelimenin sıra numarasından sonra, o kelimenin harf sayısının kümülatif toplamını koyarsak ve bunları yan yana yazarsak ortaya çıkan 10 rakamlı sayı 19’un tam katıdır. Örneğin ikinci kelimenin harf sayısı olan 4 sayısı yerine, o kelimeyle birlikte baştan itibaren toplam harf sayısını, yâni kümülatif toplamını, yâni 7’yi (3+4) koyalım. Örneğin üçüncü kelimenin harf sayısı olan 6 sayısı yerine, o kelimeyle birlikte baştan itibaren toplam harf sayısını, yâni kümülatif toplamını, yâni 13’ü (3+4+6) koyalım. Ve devâm edelim.
 • 1 3   2 (3+4)   3 (3+4+6)   4 (3+4+6+6)
 • 13 27 313 419= 19 x 69858601.
 • Bu, bir matematiksel özellik değil. 9. madde üzerinde deneme:
 • 1 42   2 (42+6)   3 (42+6+51)   4 (42+6+51+41)
 • 1 42   2 48   3 99   4 140≠ 19’un tam katı.
 • 9. maddedeki sayı 19’a tam bölündüğü halde, ilgili sayıdaki kelime numaralarının yanındaki sayıların kümülatif toplamlarını alarak oluşturduğum sayı 19’a tam bölünmedi. Demek ki, bu bir matematiksel doğal-zorunlu bir özellik değilmiş.
11) Besmele’deki her kelimenin sıra numarasından sonra, o kelimenin harflerinin matematiksel değerlerinin kümülatif toplamlarını koyarsak ve bunları yan yana yazarsak ortaya çıkan 58 rakamlı sayı 19’un tam katıdır.
 • 1 2 62 102   2 103 133 163 168   3 169 199 399 407 447 497   4 498 528 728 736 746 786= 19 × Tam sayı.
12) Besmele’deki her kelimenin sıra numarasından sonra, o kelimenin toplam matematiksel değerinin kümülatif toplamını koyarsak ve bunları yan yana yazarsak ortaya çıkan 16 rakamlı sayı 19’un tam katıdır.
 • 1 102   2 (102+66)   3 (102+66+329)   4 (102+66+329+289)
 • 1 102   2 168   3 497   4 786= 19 x 58011412367094.

ÖZET:

TESÂDÜFEN OLUŞMA OLASILIĞI:

Bu 12 maddenin her birinin gerçekleşme olasılığı 1/19’dur. Çünkü her 19 sayıda bir 19’un katı tutturulur. 12 maddenin hepsinin birden gerçekleşme olasılığı, her maddenin olasılığının birbiriyle çarpılmasıdır, yâni 1/19’un 12 defâ kendisiyle çarpımıdır, yâni [1/19] üzeri 12’dir. Bu da 1/2.213.314.919.066.161 yapar. Yâni tek bir bileşik kelime olarak Besmele’de böyle bir özelliğin tesâdüfen ortaya çıkma olasılığı ortalama 2 katrilyonda bir ihtimâldir.
 • Sayılar 3 basamaklı olarak şöyle artıyor: Bin, milyon, milyar, trilyon, katrilyon.

74. SÛRE (MÜDDESSİR SÛRESİ)/30. ÂYET:

Onun üzerinde 19 var.Bu sayfa 9525 kez ziyaret edilmiştir.


Yorumlar