4-2) AY`IN EŞELENMESİ

BAŞLANGIÇ:

Kuran’da Ay’a gidilmesi ile ilgili ikinci bir işaret daha vardır. O da 54. Sûre’nin (Kamer Sûresi’nin) 1. âyetindedir.

54. Sûre/1. ve 2. âyetler:
 • Bismillâhirrahmânirrahîm.
 • 1) Saat yaklaştı ve Ay yarıldı.
 • 2) Ve eğer bir âyet (delil) görseler yüz çevirirler ve «Süregelen bir sihirdir» derler.

54 (Kamer Sûresi)/1. âyet:

Bu işareti daha iyi anlamak için “yarıldı” diye tercüme ettiğimiz “şakka” kelimesini incelemek yerinde olacaktır. “Şakka” kelimesi Arapça’da “ikiye ayrılma” anlamının yanı sıra “toprağın kazılması, sürülmesi” gibi anlamlara da gelmektedir.

Abese Sûresi’nin 26. âyetinde göreceğimiz gibi suyun toprakta açtığı yollar, toprakta yaptığı değişiklikler de “şakka” kelimesiyle açıklanmıştır. 80 (Abese Sûresi)/25-26. âyetler:
 • Yaşar Nuri Öztürk Meâli:
 • 25) Biz suyu döktük de döktük.
 • 26) Sonra yeryüzünü yardık da yardık.
 • Ali Bulaç Meâli:
 • 25) Biz şüphesiz, suyu akıttıkça akıttık,
 • 26) Sonra yeri yardıkça yardık;

Ay’a gidişte açılışı 12 Eylül 1959’da Rusların yaptığı Luna 2 insansız uzay aracı gerçekleştirdi. Aynı yıl Luna 3 insansız uzay aracı Ay’ın gizli yüzünün fotoğrafını çekti. Fakat insanlık açısından asıl önemli an 21 Temmuz 1969’da Neil Armstrong ve arkadaşlarının Apollo 11 ile Ay’a (Dünyâ dışındaki bir yere ilk kez) ayak basmalarıdır. Cızırtılı televizyon görüntülerinden izlenen bu olayın sahneleri insanlık tarihinin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilir. İnsanlık tarihinde imkansız olarak kabul edilen bir olay böylelikle gerçekleşti.
 • Ay’a insanlı olarak ilk gidildiğinde gerçekleşen en önemli olaylardan biri Ay’ın zemininden örneklerin alınıp Dünya’ya getirilmesidir. Ay’a gidilmesini anlatan tüm yazılarda, astronotların, Ay’ın zemininden örnek parçalar alıp geri geldikleri vurgulanır. Astronotlar bu ilk Ay ziyâreti sırasında kaya ve toprak olarak 20 kg madde toplayıp Dünyâ’ya getirdiler. Bu olayla Ay’ın zemini insanlık tarihinde ilk defa eşelenmiştir, yani “şakka” kelimesiyle Kuran’da vurgulanan olay gerçekleşmiştir. 1969-1976 târihleri arasında Ay’a başka insanlı inişler de yapılmıştır ve ilk inişle birlikte bu inişlerde kaya ve toprak olarak toplamda 382 kg örnek Dünyâ’ya getirilmiştir.

Dünyâ tarihinde ilk defâ bir insanın Ay'a ayak basması:

BULGULAR:

54. sûre (Kamer Sûresi)/1. âyetSaat yaklaştı ve Ay yarıldı.

54/1 âyetinde saat denilen, Dünyâ’nın sonu’dur. O halde, 54/1 âyetinden Kur’ân’ın sonuna kadar kaç âyet bulunduğuna bakmak isâbetli olacaktır. İncelediğimiz 54- Kamer Sûresi 1. âyetten Kuran’ın sonuna kadar 1389 âyet geçmektedir (Bu sayım 54/1. âyetten sonra olarak yapılmaktadır, yani 54/1. âyet sayıma katılmamaktadır). Hicri takvime göre 1389 yılı, miladi 1969 yılına karşılık gelmektedir ve bu tarih Ay’a insanların ilk ayak bastığı ve Ay zemininin bir insan tarafından ilk olarak eşelendiği tarihtir.

Burada Allâh Teâla’nın bir 19 imzâsını da görüyoruz. 9. sûrenin 128. ve 129. âyetlerini katmadan, Kur’ân’ın başından 54. sûrenin 1. âyetine kadar (54/1 dâhil) 4845 (19×255) âyet, yâni 19'un tam katı kadar âyet bulunmaktadır.
 • 9. sûrenin 128. ve 129. âyetlerini, sâdece burada değil, hiçbir hesaplamamda katmıyorum. Çünkü bu âyetlerin Kur’ân’dan olmadığına, Kur’ân’a sonradan, kötü niyetli kişilerce eklendiğine inanıyorum. Buradaki bulgu da 9. sûrenin 128. ve  129. âyetlerinin Kur’ân’dan olmadığına ait işâretlerden biridir.

Tablo şeklinde gösterim:

YÜZ ÇEVİRİRLER, YALANLADILAR, HEVÂLARINA UYDULAR:

54/1. âyeti tâkip eden âyetlerde, bir âyet (delil) gördüklerinde yüz çevirenlerden, bu âyeti yalanlayanlardan, hevâlarına uyanlardan, caydırıcılık olan haberlerden, doruk noktaya çıkmış bilgelikten bahsedilmesi çok mânidardır. Şimdi, 54/1. âyeti tâkip eden birkaç âyete bakalım. 

54. Sûre/1-5. âyetler:
 • Bismillâhirrahmânirrahîm.
 • 1) Saat yaklaştı ve Ay yarıldı.
 • 2) Ve eğer bir âyet (delil) görseler yüz çevirirler ve «Süregelen bir sihirdir» derler.
 • 3) Ve yalanladılar ve hevâlarına uydular ve her iş yerini bulacaktır.
 • 4) Ve andolsun onlara, içinde caydırıcılık olan haberlerden geldi.
 • 5) Doruk noktaya çıkmış bilgeliktir, ama uyarılar fayda vermiyor.

İNDİRME:​

1389 hicrî yılının milâdî yıla çevrilmesini de içeren bu hesaplamaların excel belgesini şuradan indirebilirsiniz: Belge.Bu sayfa 1518 kez ziyaret edilmiştir.


Yorumlar

Adem
3» kur an dan olmadığı iddia edilen fakat yüzde bir milyon ihtimalle, kur an ayetlerinin parçası olan surenin son 2 ayeti.. kur an da 19 sisteminin olduğunu savunan edip yüksel gibi bazı kişiler, tevbe suresinin bu son 2 ayetinin kur an a sonradan eklendiğini, 19 sisteminin kur an ı koruyarak bu son 2 ayetin 19 sistemine uymadığını savunuyorlar. bu 2 ayetin kur an dan olduğunu kanıtlamadan önce, 19 sistemine benimde inandığımı (bildiğimi) belirteyim. bu son 2 ayetin kur an dan olmadığına dair en teme