AÇIKLAMALAR

AMAÇ, KAYNAKLAR VE HADİSLER:

Bu sitede Kur'ân'ı ne açıdan inceliyorum? Şimdilik, Kur’ân’ın, bir insanın veya bâzı insanların yazdığı bir kitap olmayıp, Allâh Teâlâ kaynaklı olduğunu ispatlamaya yönelik inceliyorum. Bu sitede verdiğim bilgiler, Kur'ân'ı Allâh Teâlâ'nın gönderdiğini kanıtlamaktadır.

Bu siteye aldığım bilgilerin bir kısmını faydalandığım kaynaklardan aldım, bir kısmını da ben keşfettim. Faydalandığım kaynaklardan aldığım bilgilerin bazılarını ise geliştirerek buraya koydum. Faydalandığım kaynaklardan aldığım bilgileri, incelemeden, doğruluğunu onaylamadan buraya almadım ve en çarpıcı olduğunu düşündüklerimi inceledim. İnceleme-araştırma ve sonuçlara ulaşma belgelerimi de bu siteye aldım, bunları indirebilir ve inceleyebilirsiniz.

Bu sitede hadislerle ilgili herhangi bir bilgi ve araştırma yok.

19 SAYISI VE KUR'ÂN'IN KAYNAĞI HAKKINDA:

Kur’ân’da 74. sûre olan Müddessir Sûresi’nin 30. âyeti “Üzerinde 19 vardır” şeklindedir. Aynı sûrenin 31. âyeti ise 19’un fonksiyonlarını anlatır. Böylece 19, Kur’ân’da fonksiyonlarına dikkat çekilen yegâne sayıdır.

Bu sitedeki 19’la ilgili bulgular, sayıların 19’a tam olarak (kalansız) bölünmesi ile mûcize özellik taşımaktalar. Bir sayının 19’a kalansız bölünmesi, tabii ki tek başına mucize bir özellik oluşturmaz. Fakat 19’a kalansız bölünme bir konu etrâfında bir sistem oluşturuyorsa, o zaman mûcize özellik taşıyabilir.
 • Şöyle ki, bir poşete 114 tâne, üzerine, 1’den 114’e kadar sayı yazılmış bilye atın. Bu bilyelerden, her seferinde çektiğimizi poşete geri atmak kaydıyla, üç tâne çekelim ve üçünün de 19’un tam katı gelmesi olasılığını hesaplayalım.
 • Birinci bilyenin 19’un tam katı gelme olasılığı 1/19’dur. Çünkü 19 sayıda bir 19’un katı tutturulur. İkinci bilyenin 19’un tam katı gelme olasılığı da 1/19’dur. Üçüncü bilyenin de 19’un tam katı gelme olasılığı 1/19’dur.
 • İlk bilye 19’un tam katı geldikten sonra, ikinci bilyenin de 19’un tam katı gelme olasılığı, ilk iki olasılığın çarpımına (1/19×1/19= 1/361) eşittir. İlk bilye 19’un tam katı geldikten sonra, ikinci bilyenin de 19’un tam katı gelmesi ve sonra üçüncü çektiğimiz bilyenin de 19’un tam katı gelme olasılığı, üç bilyenin teker teker 19’un katı gelme olasılıklarının çarpımına eşittir (1/19×1/19×1/19= 1/6859). Yâni 6859’da bir ihtimaldir.
 • Sonuç: Bir poşetteki, 1'den 114'e kadar sayı yazılmış, 114 tâne bilyeden, her seferinde çektiğimizi geri poşete atmak kaydıyla, üç bilye çektiğimizde, üçünün de 19'un tam katı gelme olasılığı 6859'da bir ihtimaldir.
 • 6859’da bir ihtimâlin, tesâdüfen oluşmasının ne kadar düşük bir ihtimâl olduğunu ise şu şekilde açıklayabilirim>>> Bir kamyonetin kasasına 6859 tâne bilye koyalım. Bu bilyelerden bir tânesi mâvi, diğer 6858 tânesi yeşil olsun. Kamyonetteki bilyeler karıştırılsın. Ve kamyonetin kasasının altından birer bilye aşağıya düşecek şekilde bir delik açılsın. 6859’da bir ihtimâl, bu delikten ilk düşen bilyenin mâvi bilye olması ihtimâli kadardır.
 • Bu sitede, tesâdüfen gerçekleşme olasılığı, bu 6859’da bir ihtimâlden çok daha düşük ihtimâllerin gerçekleştiğine tanık olacaksınız.
​O halde, bu sitede bahsettiğim matematiksel sistemler tesâdüf değilse, geriye tek bir seçenek kalıyor, o da bunları Kur'ân'ın yazarının planlayarak yaptığıdır. Kur'ân​'ın yazarı, müslümanlar nazarında Allâh Teâlâ'dır, müslüman olmayanlar nazarında Muhammed'dir (Müslüman olmayanlar Muhammed diye düşünür ve söyler, müslüman olanlar Hz. Muhammed diye düşünür ve söyler).
 • Bilgisayar gerekir>>> Bu sitede bahsettiğim matematiksel sistemlerin bulunabilmesi için bilgisayar şarttır. Bu matematiksel sistemlerin oluşturulması ise, belki bilgisayar yardımıyla bile imkânsızdır. Hz. Muhammed zamânında bilgisayar yoktu, bilgisayarın tarihsel geçmişi 50-100 sene arasındadır. Hz. Muhammed ise 1400 sene önce yaşamıştır.
 • Hz. Muhammed, niçin yaşarken bunları açıklamasın?>>> Diyelim ki, Hz. Muhammed, yardım alarak veya almadan bunları Kur’ân’da oluşturdu, ki bu sitede bahsedilen matematiksel sistemlerin oluşturulmasının bilgisayar olmadan gerçekleştirilmesini imkânsız olarak görüyorum (bilgisayar yardımıyla bile oluşturulabileceğinden çok şüpheliyim) ve bu kitap Allâh Teâlâ’dan geliyor diye yalan söylüyor ve bir peygamber değil; niçin bu bulguları açıklamasın? Bu bulguları açıklasa, çok ama çok daha fazla kişiyi, müslüman yapabilirdi, taraftar olarak toplayabilirdi. Bu bulgular, kendisi vefât ettikten sonra ortaya çıksın diye mi, bunların oluşumunu planlayacak? Bir kişi, hele ki bu kişiyi kendini peygamber olarak lanse eden yalancı ve çok kötü niyetli bir kişi olarak tasavvur edeceksek, kendisinin faydasına olacak şeyleri niçin ortaya koymasın?

‘Bölüm 4) Astronomi ve Ay’a gidiş’te ise gelecekten haber veren iki bulgu var ve bu iki bulgu matematiksel bir kodlamayla Kur’ân’a yerleştirilmiştir. Eğer Kur’ân’ın kaynağı Allâh Teâlâ değilse, o zaman şunu kabul etmek zorunda kalacağız: Hz. Muhammed veyâ tanıdığı birisi veyâ birileri, gelecekte oluşacak bâzı olayları biliyordu ve ayrıca bilgisayar gibi bir bilgi işlemcisi vardı ki, bunları Kur’ân’a matematiksel olarak kodlayarak yerleştirdi. O zaman, daha önceki soru gibi bir soru daha akla gelmesi lâzım: Hz. Muhammed’in, kendisi vefât ettikten sonra oluşacak olaylar hakkında gelecekten haber vermesi, yaşarken kendisine ne fayda veriyordu da bunları Kur’ân’da oluşturdu?

19 asal bir sayıdır. Yani 19 sâdece kendisiyle ve 1 ile bölünebilen bir sayıdır (Güvenlik şifreleri oluşturulurken de -genelde- asal sayılar kullanılmaktadır.). Kompozit sayı ise, kendisinden ve 1’den başka bir sayıya da bölünebilen sayıya denmektedir. Örneğin 20 kompozit sayıdır, çünkü 20’ye ve 1’e bölünmesinin yanında 5’e ve 2’ye de bölünmektedir. Örneğin, 23 de, 19 gibi asal bir sayıdır; çünkü kendisinden (23) ve 1’den başka bir sayıya bölünmemektedir. Eğer Kur’ân’daki 19’un fonksiyonları bir kompozit sayı üzerine kurulu olsaydı, o zaman bu fonksiyonların, bu sayının mı yoksa çarpanlarının mı üzerine kurulu olduğu tartışmalı olacaktı. Örneğin 22 sayısı, çarpanları 11 ve 2 olan kompozit bir sayıdır. Kur’ân’daki 19’un fonksiyonları 22 sayısının üzerine kurulu olsaydı, 22’nin katı olan her sayı 11’in ve 2’nin de katı olduğu için fonksiyonların bu sayılardan hangisinin üzerine kurulu olduğu anlaşılmayabilirdi.

9. SÛRENİN SON İKİ ÂYETİ (128. VE 129. ÂYETLERİ) HAKKINDA:

19 mucizesine inananların bir kısmı 9. sûrenin 128. ve 129. âyetlerinin Kur’ân’dan olmayıp, Kur’ân indirildikten sonra kötü niyetli kişilerce Kur’ân’a sonradan eklendiğine inanmaktadırlar. Bunu da, Kur’ân’da buldukları bâzı matematiksel özellikler veya sistemler ile ve bâzı hadis rivâyetleriyle açıklamakta ve savunmaktadırlar. Ben bir süre bu konu hakkında bir kanaate sahip değildim, bu konudan uzak durdum ve araştırmadım. Fakat bu sitedeki 1-2) Tüm Kur'ân'da Besmele ve 19 başlığınındaki c bulgu grubunu ve 2. bölümdeki b) Rakamların toplamı başlığındaki sistemi ve 4-2) Ay'ın eşelenmesi başlığındaki Kur'ân'ın başından 54/1. âyete kadar geçen âyet sayısının 19'un katı olduğunu öğrenince (bunların bir kısmı daha önceden bulunmuştu, bir kısmını ise ben buldum), 9. sûrenin 128. ve 129. âyetlerinin Kur’ân’dan olmadığını kabul etmeye mecbur kaldım. Eğer 9. sûreyi 127 âyet değil de 129 âyet kabûl edersem, bu üç bulgu da çöküyor. Bahsettiğim üç bulgunun, ayrı ayrı, tesâdüfen oluşma olasılıkları şunlardır (Detayları ilgili sayfalarda bulabilirsiniz):
 • 1-2) Tüm Kur’ân’da Besmele ve 19 sisteminin c bulgu grubunun tesâdüfen oluşma olasılığı: Aşağı yukarı 23 milyonda bir.
 • 2. bölümdeki b) Rakamların toplamı sisteminin tesâdüfen oluşma olasılığı: 1/6.859.
 • 4-2) Ay’ın eşelenmesi başlığındaki, Kur’ân’ın başından 54/1. âyete kadar geçen âyet sayısının 19’un katı olmasının tesâdüfen olma olasılığı: 1/19.

1-2) Tüm Kur’ân’da Besmele ve 19 sisteminin c bulgu grubunun ve 2. bölümdeki b) Rakamların toplamı sisteminin, bu ikisinin birden tesâdüfen oluşma olasılığı bu iki sistemin olasılıklarının çarpımına eşittir, bu da 2/47.045.881 × 1/6859= Aşağı yukarı 161 milyarda bir ihtimâl eder.Bu sayfa 1403 kez ziyaret edilmiştir.


Yorumlar