HÂ-MÎM SÛRELERİ VE KUR`ÂN

Bu 7 sûrenin diğer bir ortak noktası da şu ki, bu 7 sûrenin her birisinde başlangıç harflerinden sonra gelen âyetlerde Kur’ân’dan bahsedilmektedir. Bu 7 sûrenin, başlangıç harflerinden itibaren Kur’an’dan bahseden âyetlerini içeren kısımları şöyledir.

40. Sûre (Mü’min Sûresi):
 • Bismillâhirrahmânirrahîm.
 • 1) Hâ mîm.
 • 2) Kitâbın indirilişi, güçlü, bilen Allah'tandır.
41. Sûre (Fussilet Sûresi):
 • Bismillâhirrahmânirrahîm.
 • 1) Hâ mîm.
 • 2) Rahman (esirgeyen), Rahim (merhametli)’den indirilmiştir.
 • 3) Âyetleri açıklanmış bir kitaptır, bilen bir toplum için Arapça bir Kur’ân’dır.
 • 4) Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Artık, onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler.
42. Sûre (Şûrâ Sûresi):
 • Bismillâhirrahmânirrahîm.
 • 1) Hâ mîm.
 • 2) Ayn sîn kaf.
 • 3) Güçlü, bilge Allâh, sana ve senden öncekilere böyle vahyeder.
43. Sûre (Zuhruf Sûresi):
 • Bismillâhirrahmânirrahîm.
 • 1) Hâ mîm.
 • 2) Ve apaçık kitâp.
 • 3) Kesinlikle biz onu Arapça bir Kur’ân kıldık, umulur ki düşünüp anlarsınız.
 • 4) Kesinlikle o, katımızdaki ana kitaptadır, elbette yücedir, hikmetlidir.
 • 5) Artık siz haddi aşan bir toplum oldunuz diye, umursamayarak, zikri (Kur’ân’ı) sizden uzak mı tutalım?
44. Sûre (Duhân Sûresi):
 • Bismillâhirrahmânirrahîm.
 • 1) Hâ mîm.
 • 2) Ve apaçık kitâp.
 • 3) Kesinlikle biz onu mübârek bir gecede indirdik. Kesinlikle biz uyarıcılar olduk.
45. Sûre (Câsiye Sûresi):
 • Bismillâhirrahmânirrahîm.
 • 1) Hâ mîm.
 • 2) Kitâbın indirilmesi, güçlü, bilge Allâh’tandır.
46. Sûre (Ahkâf Sûresi):
 • Bismillâhirrahmânirrahîm.
 • 1) Hâ mîm.
 • 2) Kitâbın indirilmesi, güçlü, bilge Allâh’tandır.
 • 3) Biz gökleri ve yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri, gerçek ve belli bir süre olması dışında yaratmadık. Ve inkâr eden kimseler uyarıldıklarından yüz çeviricidirler.


Bu sayfa 12669 kez ziyaret edilmiştir.


Yorumlar