HÂ-MÎM BAŞLANGIÇLARI / BULGULAR

a) AYN-SÎN-KAF BAŞLANGICI:

42. sûrenin 2. âyetinde geçen Ayn-Sîn-Kaf başlangıç harfleri geçtikleri sûrenin içinde toplam 209 (19×11) kez geçerek, 19’un tam katını vermektedir. Ayrıca bu geçiş sayılarının rakamlarının toplamı 38 (19×2) olarak 19’un tam katıdır.
  • 42. sûrede geçen “Ayn-Sîn-Kaf” harflerinin sayısı >>> Ayn: 98. Sin: 54. Kaf: 57.
  • 98+54+57= 209 (19×11).
  • Ayn-Sîn-Kaf başlangıç harflerinin bu sûredeki geçiş sayılarının rakamlarının toplamı >>> 9+8+5+4+5+7= 38 (19×2).

Not: Sûre içinde başlangıç harflerinin sayıldığı tüm durumlarda, ilgili sûrenin baş tarafında bulunan Besmele’deki harfler de sayılıyor.

b) HÂ-MÎM BAŞLANGIÇLARI:

b-1) Hâ-Mîm başlangıçları / Tümü:

Arka arkaya geçen Hâ Mîm başlangıç harfli 7 sûrede geçen “Hâ” ve “Mîm” harflerinin toplam sayısı 2147 (19x113) olup 19’un tam katıdır. Ayrıca, “Hâ-Mîm” harflerinin sayılarını bildiren rakamların her birini topladığımızda, 19’un çarpanı olarak bulduğumuz 113 sayısını elde ederiz. Tablodan izleyin:

Ayn-Sîn-Kaf başlangıcıyla beraber, Hâ-Mîm başlangıçları şu şekilde gösterilebilir:

b-2) Hâ-Mîm başlangıçları / Ayırma:

Tablodaki formül bununla kalmaz. 40, 41, 42. sûrelerde “Hâ-Mîm” başlangıçları arka arkaya geçerken, 42. sûre 2. âyetteki “Ayn-Sîn-Kaf” başlangıcının, “Hâ-Mîm” ile başlayan sûreleri arka arkaya geçen üç sûre (40, 41, 42) ve arka arkaya geçen dört sûre (43, 44, 45, 46) olarak böldüğünü düşünebiliriz. Bunu tabloyla şu şekilde gösterebilirim:

Eğer böyle yaparsak, yâni bu 7 sûreyi iki gruba ayırırsak, ilk gruptaki sûrelerde “Hâ-Mîm” harfleri 1121 (19x59) kez olarak ve ikinci grupta da “Hâ-Mîm” harfleri 1026 (19x54) olarak 19’un tam katı kadar geçmektedirler. Üstelik ilk gruptaki Hâ ve Mîm sayılarının rakamlarının toplamı ilk gruptaki 19’un çarpanını (59’u) ve ikinci gruptaki Hâ ve Mîm sayılarının rakamlarının toplamı ikinci gruptaki 19’un çarpanını (54’ü) vererek âdetâ matematiksel bir kilitleme oluşturmaktadır. Aşağıdaki tabloları inceleyin lütfen:

b-3) Hâ-Mîm başlangıçları / Birleştirme:

Tablonun sunduğu muhteşem formül hâlâ bitmemektedir. Bir önceki örnekte, Ayn-Sîn-Kaf başlangıcının Hâ-Mîm’leri ikiye böldüğünü düşünmüştük. Bu sefer de, Hâ-Mîm ve Ayn-Sîn-Kaf başlangıçlarını şu şekilde bir tablo olarak düşünebiliriz:

Yukarıdâki tabloda, Ayn-Sîn-Kaf başlangıcını, ait olduğu sûre olan 42. sûreye ortalayarak dikey olarak yerleştiriyorum. Bu şekilde düşündüğümüzde, Ayn-Sîn-Kaf başlangıçlarının, Hâ-Mîm başlangıçlı sûrelerden 41, 42 ve 43. sûreleri birleştirdiğini farz edebiliriz. Bir önceki durumda ayırıyordu, bu sefer de birleştiriyor. Bu durumda Hâ-Mîm başlangıçlı sûreleri, 1) Ayn-Sîn-Kaf başlangıcının birleştirdikleri ve 2) diğerleri şeklinde iki gruba ayırabiliriz.

Hâ-Mîm başlangıçlı sûreleri, bu şekilde 41-42-43 ve 40-44-45-46 şeklinde 2 gruba ayırırsak yine bir önceki özelliklerle karşılaşmaktayız. 41-42-43. sûrelerde “Hâ-Mîm” harfleri 1045 (19×55) kez ve 40-44-45-46. sûrelerde “Hâ-Mîm” harfleri 1102 (19×58) kez geçerek 19’un tam katını vermektedirler. Ayrıca ilk gruptaki Hâ ve Mîm sayılarının rakamların toplamı bu gruptaki sayıların toplamının 19 çarpanı olan 55’i, ikinci gruptaki Hâ ve Mîm sayılarının rakamlarının toplamı bu gruptaki sayıların toplamının 19 çarpanı olan 58’i vererek âdetâ sistemi bir daha, bir daha, bir daha kilitlemektedirler.

Sonuç, bir önceki fenomenle aynı! Süper!

Müddessir Sûresi (74)/30. âyet: Onun üzerinde 19 var.Bu sayfa 1742 kez ziyaret edilmiştir.


Yorumlar