KÂF BAŞLANGIÇ HARFİ / BULGULAR

a) SÛRE NUMARASI + ÂYET ...:

1) Kâf başlangıç harfinin geçtiği sûrelerden biri olan Şûrâ sûresi 42. sûredir ve 53 âyeti vardır. Sûre numarasının ve âyet sayısının toplamı 19’un tam katıdır >>> 42+53= 95 (19×5).

2) Kâf başlangıç harfinin geçtiği diğer sûre olan Kâf sûresi 50. sûredir ve 45 âyeti vardır. Sûre numarasının ve âyet sayısının toplamı hem 19’un tam katıdır, hem de Şûrâ sûresindekiyle aynıdır >>> 50+45= 95 (19×5).

3) Kâf başlangıç harfi; 42. sûrenin 2. âyetinde geçmektedir ve 50. sûrenin 1. âyetinde geçmektedir. Sûre numaralarının ve âyet numaralarının toplamı hem 19’un tam katıdır, hem de önceki iki sonuçla aynıdır >>> 42+2+50+1= 95 (19×5).

b) KÂF HARFİ SAYISI:

b-1) İlgili sûrelerdeki kâf harfi sayısı:

42. sûredeki ve 50. sûredeki kâf harflerinin sayılarına bakalım. Başlangıç harflerini ilgili sûrede sayarken, her zaman, Besmelelerdeki harfleri de hesâba katıyoruz.

1) 42. sûredeki kâf harflerinin toplam sayısı 57 (19×3) olmak üzere 19’un tam katı olarak geçer.

2) 50. sûrede de kâf harflerinin toplam sayısı 57 (19×3) olmak üzere hem 19’un tam katıdır, hem de 42. sûredekiyle aynıdır.

b-2) Tüm Kur'ân'da 19'un katı olan âyetlerdeki ve sûrelerdeki kâf harfi sayıları:

1) Tüm Kur’an’da, 19’un katı olan âyetlerde (19. âyet, 38. âyet, 57. âyet, …) geçen kâf harflerinin toplam sayısı 19’un tam katıdır >>> 323 (19×17).

2) Tüm Kur’an’da 19’un katı olan sûrelerde (19. sûre, 38. sûre vs) geçen kâf harflerinin toplam sayısı da 19’un tam katıdır >>> 228 (19×12).

​Tablosal gösterimler:Bu sayfa 1754 kez ziyaret edilmiştir.


Yorumlar