KÂF BAŞLANGIÇ HARFİ / OLASILIK HESÂBI

a) SÛRE NUMARASI + ÂYET ...:

İki sûrenin de sûre numaralarının + âyet sayılarının ayrı ayrı toplamının 19’un katı ve eşit gelme ihtimâli ne?
 • İki toplamın da 19’un katı gelme olasılığı >>> 42. sûrenin sûre numarası+âyet sayısının 19’un katı gelme olasılığı 1/19’dur. 50. sûrenin sûre numarası+âyet sayısının 19’un katı gelme olasılığı da 1/19’dur. İkisinin birden 19’un katı gelme olasılığı 1/19 × 1/19= 1/361’dir.
 • İki toplamın eşit gelme olasılığı >>> Kur’ân’daki tüm sûrelerin sûre numarası+âyet sayısı değerleri 8’den 288’e kadar uzanan bir sayı aralığında bulunmaktadır. Yani 281 sayılık bir aralık bulunmakta. İki değer de 19’un katı gelmişti. 8 ile 288 sayıları arasında 15 tâne 19’un katı sayı bulunmakta. 42. sûrenin değeri herhangi bir 19’un katı sayı olarak 95 gelsin. 50. sûrenin de 95 gelme ihtimâli, toplamda 19’un katı olan 15 sayı bulunduğu için 1/15’tir.
 • Böylece 2 sûrenin de değerinin 19’un katı ve eşit gelme ihtimali: 1/361 × 1/15’tir. Bu da 1/5.415 yapar.
Bir önceki ihtimâl hesaplamasını şöyle de yapabiliriz:
 • 42. sûrenin sûre numarası+âyet sayısının 19’un katı gelme olasılığı 1/19’dur.
 • 50. sûrenin 42. sûreyle aynı toplama, yâni 95’e sâhip olma olasılığı >>> Kur’ân’daki tüm sûrelerin sûre numarası+âyet sayısının 8 ile 288 arasında 281 sayılık bir aralıkta bulunduğunu hemen yukarıda yazmıştım. 281 sayıdan 95’in tutma olasılığı 1/281’dir.
 • Böylece 2 sûrenin de değerinin 95 gelme olasılığı bu iki olasılığın çarpımına eşit oluyor: 1/19 × 1/281= 1/5339. Bu olasılık, hemen yukarıdaki olasılıkla birbirine çok yakın; bu, olasılık hesaplarımın doğru olduğunu gösteriyor. Ben bu iki olasılıktan, daha yüksek olan olasılığı, yâni 1/5339’u seçeyim.
Sûre numaraları + başlangıç harfinin geçtiği âyet numaralarının tam olarak 95 gelme ihtimâli ne?
 • Toplamda 114 tâne sûre var. Başlangıç harfleri bu 114 sûrenin bâzılarında ilk âyetlerinde, bâzılarında hem ilk âyetlerinde, hem de ikinci âyetlerinde bulunsun.
 • İki sûrenin de, sûre numarası + âyet sayısı toplamı 95 olduğuna göre ve Kur’ân’daki âyet sayısı en düşük 3 olduğuna göre, en yüksek sûre numarası 92 olacak. Ama âyet sayısı 3 olduğunda o sûredeki kâf harfi sayısının 57 gelme ihtimâli neredeyse 0. O hâlde en düşük âyet numarası 25 olsun, bu durumda en yüksek sûre numarası 70 olur. Bu durumda, sûre numarası + kâf başlangıç harfinin geçtiği âyet numarası olarak en yüksek toplam 70+2= 72 olur, en yüksek ikinci toplam farklı sûrede olmak üzere 69+2= 71 olur. İki sûrenin en yüksek toplamı 72+71= 143 olur.
 • En düşük sûre numarası 1 olabilir ve en düşük ikinci sûre numarası 2 olabilir. Böylece en düşük sûre numarası + başlangıç harfinin geçtiği âyet numarası toplamı 1+1= 2 olur. En düşük ikinci toplam farklı sûrede olmak üzere 2+1= 3 olur. İki sûrenin en düşük toplamı 2+3= 5 olur.
 • O halde sûre numaraları + o sûrelerdeki kaf başlangıç harfinin geçtiği âyet numarası, en yüksek aşağı yukarı 143 olur, en düşük 5 olur. Bu 5 ile 143 arasındaki 139 sayı aralığından 95 gelmesinin ihtimâli 1/139’dur.

a) Sûre numarası + âyet … sisteminin ortaya çıkma ihtimâli iki ihtimâlin çarpımına eşittir: 1/5.339 × 1/139= 1/742.121 Yâni bu sistemin tesâdüfen ortaya çıkma olasılığı aşağı yukarı 740 binde bir ihtimâldir.

b) KÂF HARFİ SAYISI:

42. sûredeki kâf harflerinin sayısının 19’un katı olma olasılığı 1/19’dur. 50. sûredeki kâf harflerinin sayısının 19’un katı olma olasılığı da 1/19’dur. İkisinin de 19’un katı olma olasılığı 1/19 × 1/19= 1/361’dir.
 • İkisinin de eşit gelme ihtimali ne? >>> 42. sûredeki kâf harflerinin sayısı 19’un katı bir sayı olarak 57 gelsin. 50. sûrenin âyet sayısı 45 olduğuna göre, 50. sûredeki kâf harflerinin sayısı 57’den çok düşük veyâ çok büyük olamaz. 50. sûredeki kâf harflerinin sayısı 32 ile 82 arasındaki bir sayı aralığında gelebilir. 32 ile 82 arasında, 38, 57, 76 olmak üzere 3 tâne 19’un katı olan sayı var. Bu 3 sayıdan 57’nin gelme ihtimâli 1/3’tür.
 • Olasılığımız 1/3 × 1/361= 1/1083’tür.
Hemen yukarıdaki ihtimâli şöyle de hesaplayabiliriz >>> 42. sûredeki kâf harflerinin sayısının 19’un katı gelme olasılığı 1/19’dur. 42. sûredeki kâf harfi sayısı 19’un katı olan bir sayı olarak 57 gelsin. 50 sûredeki kâf harflerinin sayısının da 57 gelme ihtimâli ne? 50. sûrede 32 ile 82 arasında kâf harfi gelebileceğini biraz önce yazmıştım. 32 ile 82 arasında 51 sayı vardır. Bu 51 sayıdan 57’nin gelme ihtimâli 1/51’dir. Olasılığımız 1/19 × 1/51= 1/969’dur.
 • 1/969 ile 1/1083 birbirine çok yakın olasılıklar olduğu için, demek ki, olasılık hesaplarım doğru. Ben daha yüksek olasılık olan 1/969’u seçeyim. O halde b-1) İlgili sûrelerdeki kâf harfi sayısı başlığının olasılığı 1/969 oluyor.

19’un katı âyetlerde geçen kâf harflerinin sayısının 19’un katı gelme olasılığı 1/19’dur. 19’un katı olan sûrelerde geçen kâf harflerinin sayısının 19’un katı gelme olasılığı da 1/19’dur. b-2) Tüm Kur’ân’da 19’un katı olan yerlerdeki … başlığındaki olasılığımız bu iki olasılığın çarpımına eşittir: 1/19 × 1/19= 1/361.

b) Kâf harfi sayısı sisteminin tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli, yukarıdaki 2 ihtimâlin çarpımına eşittir: 1/969 × 1/361= 1/349.809 Yâni aşağı yukarı 340 binde bir ihtimâl.

KÂF BAŞLANGIÇ HARFİ SİSTEMİ:

Kâf başlangıç harfi sisteminin ortaya çıkma ihtimâli, a) Sûre numarası + âyet …’in olasılığının ve b) Kâf harfi sayısı’nın olasılığının çarpımına eşittir. 1/742.121 × 1/349.809= 1/259.600.604.889 Yâni aşağı yukarı 250 milyarda bir ihtimaldir.Bu sayfa 1086 kez ziyaret edilmiştir.


Yorumlar