SÛRE NUMARALARI VE ÂYET SAYILARI / BULGULAR

a) SAYILARIN TOPLAMI:

Fecr Sûresi (89. sûre)/1-5. âyetler:
 • Bismillâhirrahmânirrahîm.
 • 1) Ve şafak,
 • 2) ve on gece,
 • 3) ve çift ve tek,
 • 4) ve geçiyor iken gece.
 • 5) Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin yok mudur?

Gördüğünüz gibi Kuran’ın 89. sûresinin 3. âyeti “Çift’e ve Tek’e”dikkat çekmiştir. Kuran’da, birçok yerde, başa getirilen “Ve”, kendisinden sonra gelen sözcükleri vurgulamak için kullanılmıştır. Bu vurguyu belirtmek için çevirmenler birçok zaman böyle “ve” ifadelerini “andolsun, yemin ederim” gibi ifadelerle çevirmişlerdir.

Bu başlık (a) Sayıların toplamı) altında incelenen sistem; sûrelerin numaraları ve bu sûrelerin âyet sayılarının toplamı temelinde kurulmuştur (Sûre numarası + âyet sayısı) ve bu temel üzerine yapılan binâda şu üç malzeme kullanılmıştır: 1) Çift veya tek olma, 2) simetri 3) 19 sayısı.
 • Aşağıdaki tabloda göreceğiniz gibi, sol sütunda sûre numaraları bulunmaktadır, ortadaki sütunda sûrelerin âyet sayıları bulunmaktadır, sağ sütunda ise sûre numaralarının ve âyet sayılarının toplamı bulunmaktadır.

Sayıların toplamı başlığını, iki alt başlık altında gerçekleştireceğim:
 • a-1) Tüm Kur’ân’da sayıların toplamı.
 • a-2) Sayıların toplamı 19’un katı olanlar.

a-1) Tüm Kur'ân'da sayıların toplamı:

1. bulgu:

1. bulgu / 1. madde:

Her sûrenin sûre numarasını ve âyet sayısını toplayacağız. Toplam çiftse bunu çift sütununa, tekse tek sütununa yazacağız. Örneğin: 1. sûre olan Fatiha Sûresi için 1 ve 7’yi toplayıp 8’i bulacağız ve 8 çift sayı olduğu için çift hanesine yazacağız; 3. sûre olan Ali İmran Sûresi için sûre numarası 3’ü ve âyet sayısı 200’ü toplayıp 203’ü bulacağız ve bu sayı tek olduğu için sayıyı tek hanesine yazacağız. Aynı yöntemi Kuran’ın tüm sûreleri ve tüm âyetlerine uygulayacağız. Aşağıdaki tablodan izleyin.

Çift hânesine yazdığımız sayıların toplamı, âyet sayılarının toplamı olan 6234’ü veriyor ve tek hânesine yazdığımız sayıların toplamı, sûre numaralarının toplamı olan 6555’i veriyor. Bunun olması için hiçbir neden yoktur, yâni bu bir matematiksel doğal-zorunlu bir özellik değildir.
 • Ama şu önemli ki, çift hanesindeki sayıların toplamı 6234 çıkınca, tek hânesindeki sayıların toplamının da 6555 çıkması matematiksel bir özelliktir; ya da tek hânesindeki sayıların toplamı 6555 çıkınca çift hânesindeki sayıların toplamının 6234 çıkması matematiksel bir özelliktir. Çünkü genel toplam aynıdır. Dolayısıyla burada çift hânesinin toplamı ile âyet sayılarının toplamının aynı olması ve tek hânesinin toplamı ile sûre numaralarının toplamının aynı olması şeklinde 2 tâne özellik yoktur. Sâdece bir özellik vardır: O da, çift hânesinin toplamı ile tek hânesinin toplamının, sırasıyla âyet sayılarının toplamını ve sûre numaralarının toplamını vermesidir. Tek bir özellik olsa bile, bu özellik çok çarpıcı.

​1. bulgu / 2. madde:

Çift olanlar ve tek olanlar 57’şer tâne olmak üzere eşit sayıdadırlar.

2. bulgu:

Kur’ân’daki sûreleri âyet sayılarının büyüklüklerine, en küçükten en büyüğe doğru sıralayalım. Örneğin:
 • En küçük âyet sayısına sâhip sûreler, üçer âyet sayısına sâhip olan 103., 108. ve 110. sûrelerdir. Bu sûreler sıralamamızda en üstte olacaklardır.
 • Dördüncü ve beşinci en küçük âyet sayısına sâhip olan sûreler, dörder âyet sayısına sâhip olan 106. ve 112. sûrelerdir. Bu sûreler sıralamamızda üstten dördüncü ve beşinci sırada olacaklardır.
 • En küçük âyet sayısına sâhip olan elli yedinci sûre 38 âyet sayısına sâhip olan 47. sûredir ve bu sûre elli yedinci sırada olacaktır.
 • En küçük âyet sayısına sâhip olan elli sekizinci sûre ve elli dokuzuncu sûre, 40’ar âyet sayısına sâhip olan 75. ve 78. sûrelerdir. Bu sûreler elli sekizinci ve elli dokuzuncu sıralarda olacaklardır.
 • En büyük âyet sayısına sâhip olan sûre 286 âyete sâhip olan 2. sûredir ve bunu en sona koyacağız.

Kur’ân’daki sûreleri bu şekilde küçükten büyüğe doğru sıraladıktan sonra, sûreleri tam ortadan iki gruba ayıralım. Toplamda 114 sûre vardı. 114/2= 57. Elimizde iki grup olacak: İlk 57 tâne (İlk yarı) ve ikinci 57 tâne (İkinci yarı) şeklinde.

Bu iki grubun toplamlarını (‘sûre numarası+âyet sayıları’nı) çift-tek diye ayırırsak, bu iki grup arasında, çift-tek adetleri açısından, ‘en yakın iki çapraz simetriden biri’ olduğunu görüyoruz:
 • İlk grupta çift-tek sayısı: 28-29.
 • İkinci grupta çift-tek sayısı: 29-28.

Açıklamalar:

Eşitlik:
 • Kur’ân’ın ilk yarısında ve ikinci yarısında eşit sayıda çift ve tek sayı bulunamaz. Çünkü her iki yarıda 57’şer tane sûre var. 57 tek sayı olduğu için ikiye bölünemez.
Düz simetri:
 • Kur’ân’ın ilk yarısında çift-tek açısından 28-29 adetler ve ikinci yarısında çift-tek açısından 28-29 adetler bulunabilir mi? Ya da 29-28 ile 29-28 şeklinde bulunabilir mi? Yâni simetri bulunabilir mi? Bulunamaz. Çünkü; bu durumda ilk varsayımda tüm Kur’ân’da çift sayıların adedi 56, tek sayıların adedi 58 olur; ikinci varsayımda tüm Kur’ân’da çift sayıların adedi 58, tek sayıların adedi 56 olur. Halbuki çift sayıların ve tek sayıların adetleri 57’şerdir.
Çapraz simetri:
 • Kur’ân’ın ilk yarısı ile ikinci yarısı arasında mutlaka çapraz simetri bulunacaktır. Örnek:
 • Kur’ân’ın ilk yarısında örneğin 20 çift sayı geldi. İlk yarıda 57 sûre bulunduğu için 37 de tek sayı gelecektir. Toplam çift sayı adedi 57 olduğu için ilk yarıda 20 çift sayı gelince ikinci yarıda 37 çift sayı gelecektir. İkinci yarıda 57 sayı bulunduğu için, ikinci yarıda 37 çift sayı gelince 20 de tek sayı gelecektir. Sonuç olarak çift-tek açısından sonuçlar, Kur’ân’ın ilk yarısında 20-37, ikinci yarısında 37-20 olacaktır.
 • Peki en yakın çapraz simetriler ne olurdu? Çift-tek açısından şöyle olurdu: 1) Kur’ân’ın ilk yarısında 28-29, ikinci yarısında 29-28; 2) Kur’ân’ın ilk yarısında 29-28, ikinci yarısında 28-29.
Sonuç:
 • O halde Kur’ân’ın ilk yarısı ve ikinci yarısında bu konuda eşitlik de olamaz, düz simetri de olamaz, ancak ve mutlaka çapraz simetri olur ve en yakın sayılar olarak çapraz simetri de, çift-tek olarak, [28-29, 29-28] olabilir ya da [29-28, 28-29] olabilir. Nitekim Kur’ân’ın ilk yarısı ve ikinci yarısı arasında bu konuda en yakın iki çapraz simetriden biri olan [28-29, 29-28] çapraz simetrisi olmuş.

​a-2) Sayıların toplamı 19'un katı olanlar:

1. bulgu:

Tüm Kur’ân’da, sûre numarası ve âyet sayısının toplamı 19’un katı olan 12 tane sûre vardır. Bu toplamların 19 çarpanlarının toplamı 76 (19×4) olarak 19’un tam katıdır.

2. bulgu:

2. bulgu / 1. madde:

Sûre numarası + âyet sayısı toplamlarını çift ve tek sayılar olarak ayırırsak; çift olanlar ve tek olanların 19 çarpanlarının toplamı 38’er olmak üzere eşittir, ayrıca çift olanlar ve tek olanlar 6’şar tâne olmak üzere eşit sayıdadırlar. İki grubun 19 çarpanlarının toplamları eşit ve iki grup eşit sayıda.

Aşağıdaki tabloda, çift olan sûre numaralarını ve âyet sayılarını turkuaz dolgu renginde biçimlendirdim.

2. bulgu / 2. madde:

Bu 12 sûrede, sûre numarası ve âyet sayısı açısından elimizde 4 grup olabilir:
 • Toplamı çift olanlar:
 • a) Tek sûre numarası - tek âyet sayısı.
 • b) Çift sûre numarası - çift âyet sayısı.
 • Toplamı tek olanlar:
 • c) Tek sûre numarası - çift âyet sayısı.
 • ç) Çift sûre numarası - tek âyet sayısı.

Bu herbiri 3 tâne olan 4 grubun 19 çarpanlarının toplamları şöyle:
 • Toplamı çift olanlar:
 • Tek re numarası - tek âyet sayısı: 18.
 • Çift sûre numarası - çift âyet sayısı: 20.
 • Toplamı tek olanlar:
 • Tek sûre numarası - çift âyet sayısı: 19.
 • Çift sûre numarası - tek âyet sayısı: 19.

Toplamı çift olan iki grubun (tek-tek grubu ve çift-çift grubu) toplamları 19 ve 19 olamazdı, çünkü toplamı çift olan gruptaki her maddenin 19 çarpanı çift olmak zorunda ve 3 tâne çift sayının toplamı çift sayı olur. Halbuki 19 tek sayıdır. Bu iki gruptaki birbirine en yakın çift sayılar 18 ve 20 olabilirdi ve öyle de olmuş.

Bu 4 gruptan bu 12 sûrede kaç tâne var diye bakarsak sonuç şu!:
 • Toplamı çift olanlar:
 • Tek sûre numarası - Tek âyet sayısı: 3 tane.
 • Çift sûre numarası - Çift âyet sayısı: 3 tane.
 • Toplamı tek olanlar:
 • Tek sûre numarası - Çift âyet sayısı: 3 tane.
 • Çift sûre numarası - Tek âyet sayısı: 3 tane.

Yani hepsi eşit sayıda!

Aşağıdaki tabloda, bir önceki tablodaki gibi, yine, çift olan sûre numaralarını ve âyet sayılarını turkuaz dolgu renginde biçimlendirdim.

3. bulgu:

‘a) Tüm Kur’ân’da sayıların toplamı’ alt başlığında Kur’ân’daki sûreleri âyet sayılarının büyüklüğüne göre, küçükten büyüğe doğru sıralayıp, Kur’ân’ı ilk yarı ve ikinci yarı şeklinde ikiye bölmüştük. Şimdi, aynı işlemi ‘sayıların toplamı 19’un katı olan sûreler’e uygulayalım. ‘Sayıların toplamı 19’un katı olan’ 12 sûreyi, âyet sayılarının büyüklüğüne göre küçükten büyüğe doğru sıralayalım ve 12 sûreyi ilk 6 tâne (ilk yarı) ve ikinci 6 tâne (ikinci yarı) şeklinde ikiye bölelim. Aşağıdaki tablodan izleyin.

Sayıların toplamı 19’un katı olan sûreleri, âyet sayılarının büyüklüğüne göre, küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda, ilk yarı ile ikinci yarı arasında, ‘toplamların 19 çarpanları’ açısından adet simetrisi vardır:
 • İlk 6 tânesinde (İlk yarıda):
 • Çift: 3 adet.
 • Tek: 3 adet.
 • İkinci 6 tânesinde (İkinci yarıda):
 • Çift: 3 adet.
 • Tek: 3 adet.

b) RAKAMLARIN TOPLAMI:

Sayıların toplamı alt sisteminde sûre numaraları+âyet sayıları üzerinden bir sistem vardı. Rakamların toplamı alt sisteminde ise sûre numaralarının ve âyet sayılarının rakamlarının toplamı üzerinden bir sistem var. Her sûre için, sûre numarasının ve âyet sayısının rakamlarını toplayalım ve bu şekilde 114 sûre için 114 tâne sayı oluşturalım. Şu şekilde:
 • 1. sûre 7 âyettir >>> 1+7= 8.
 • 2. sûre 286 âyettir >>> 2+2+8+6= 18.
 • 9. sûre 127 âyettir >>> 9+1+2+7= 19.
 • 114. sûre 6 âyettir >>> 1+1+4+6= 12.

​b-1) Sûrelerin tümü:

Bu 114 sayıyı topladığımızda sonuç 19’un tam katıdır: 1881 (19×99).

b-2) Âyet sayılarının büyüklüğüne göre ilk yarı ve ikinci yarı:

Sayıların toplamı’ sistemindeki a-1) bulgusunda ve a-2) bulgusunda, sûreleri âyet sayılarının büyüklüğüne göre küçükten büyüğe doğru sıraladıktan sonra, sûreleri ilk yarı ve ikinci yarı şeklinde ikiye bölmüştük. Burada da aynı şeyi yapalım. Sûreleri âyet sayılarının büyüklüğüne göre, küçükten büyüğe doğru sıralayalım ve ilk yarı (ilk 57 tâne) ve ikinci yarı (ikinci 57 tâne) şeklinde ikiye bölelim.

İlk yarının ve ikinci yarının rakamlarının toplamı 19’un tam katlarını vermekteler:
 • İlk yarının rakamlarının toplamı: 893 (19×47).
 • İkinci yarının rakamlarının toplamı: 988 (19×52).

b-3) Rakamların toplamı 19 olanlar:

Sûre-âyet kombinasyonlarında rakamların toplamı en fazla 27 oluyor, en düşük 3 oluyor. 3 ile 27 arasında 19’un katı olan sayı olarak sâdece 19 var. Sûre numarası ve âyet sayısı rakamlarının toplamı 19 olan 10 tâne sûre-âyet kombinasyonu var. Rakamların toplamı 19 olan kombinasyonların tümünün sûre numaralarını ve âyet sayılarını topladığımızda sonuç 19’un tam katıdır: 1216 (19×64).Bu sayfa 5267 kez ziyaret edilmiştir.


Yorumlar