TÂ-SÎN BAŞLANGIÇLARI / BULGULAR

a) TÂ-SÎN SÛRELERİNİN TÜMÜ:

Bu sûrelerdeki ilgili başlangıç harflerinin geçiş sayıları şöyledir (Besmelelerdeki harfleri de katarak. Tüm başlangıç harfleri sayımlarında Besmelelerdeki harfleri de katıyoruz.):

Bu tabloyu şu şekle dönüştürüyorum:

Hemen yukarıdaki, en son verdiğim tablodaki sayılar şunlardır: 1) Sûre numarası, 2) Besmeleyi de katarak toplam âyet sayısı, 3) İlgili harf sayısı toplamı. Bu sayıların
 • Toplamı: 1805 (19×19×5).
 • Rakamlarının toplamı: 95 (19×5).

Peki niçin toplam âyet sayısına Besmele de katılıyor, diye düşünülürse: Çünkü harf sayımında Besmele’deki harfler de sayılıyor.

b) TÂ-SÎN SÛRELERİNİN 27/82'DEN ÖNCESİ:

Şimdi 27. sûrenin 82-85. âyetlerinin meâlini yazacağım:
 • 82) Ve onların üzerine söz vuk’u bulduğu zaman, onlara yeryüzünden bir yaratık çıkarırız. O onlara, insanların âyetlerimize yakînen inanmıyor olduklarını söyler.
 • 83) Ve her ümmetten âyetlerimizi yalanlayanlardan bir topluluk toplayacağımız gün, artık onlar sevk edilirler.
 • 84) Nihâyet geldikleri zaman, der ki, “Benim âyetlerimi, onları ilmen kuşatmadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa yapmakta olduğunuz ne idi?”
 • 85) Ve zulmetmeleri sebebiyle, onların üzerine söz vuk’u bulmuştur. Artık onlar konuşmazlar.
Yeryüzünden çıkarılan yaratığın bilgisayar olma ihtimâlini çok yüksek görüyorum. Bilgisayar vesîlesiyle Kur’ân’daki 19 mûcizesi bulunmuştur.
 • 19 mûcizesi; Allâh’ın âyetlerine yakînen inananlarla, inanmış gibi görünenleri ayırt ediyor; ya da yakînen inanmaya niyeti olanlarla, bu niyeti olmayanları ayırt ediyor.
 • Allâh’ın âyetlerine yakînen inananlar ve inanmaya niyeti olanlar 19 mûcizesini araştırıyorlar ve öğrenmeye, anlamaya çalışıyorlar. Allâh’ın âyetlerine inanmış gibi görünenler ve yakînen inanmaya niyeti olmayanlar ise 19 mûcizesi ile ilgili bulguları, onları ilmen kuşatmadıkları halde, onları araştırmadan, öğrenmeden, anlamadan yalanlıyorlar. Böylece Allâh’ın çok önemli bir âyet sistemi olan 19 mûcizesi onlar için, Allâh tarafından bir deneme oluyor. Onlar 19 mûcizesini yalanlamakla Allâh’ın âyetlerini yalanlamış oluyorlar.
a bulgusunda yaptığım şuydu: 1) Sûre numaralarını, 2) Besmeleyle birlikte âyet sayılarını ve 3) ilgili başlangıç harflerinin geçiş sayılarını toplamıştım ve bu sayıların rakamlarını toplamıştım. Bu uygulamayı 27. sûrenin 82. âyetine kadar, 27/82 dâhil olmayarak yapalım:
 • Toplam: 1083 (19×19×3).
 • Rakamların toplamı: 57 (19×3).

Hemen yukarıdaki tabloyu aşağıdaki şekle dönüştürüyorum.
 • 27. sûrenin 82. âyetine kadar geçen (82. âyet dâhil değil), Besmeleyi de katarak toplam âyet sayısı 82’dir, çünkü Besmeleyi de katıyorum.

Aşağıda ise sonuç tablosunu veriyorum.

AÇIKLAMA:

Allâh Teâlâ, niçin Hâ Mîm sisteminde sâdece başlangıç harfi sayılarıyla bir sistem oluşturmuş ta, Tâ Sîn sisteminde sûre numaraları-âyet sayıları-başlangıç harfi sayıları ile bir sistem oluşturmuştur? Bunu şöyle yorumluyorum:
 • Allâh Teâlâ, Tâ Sîn sisteminde bir sûrenin bir âyet grubuna dikkat çekmek istemiş: 27. sûrenin 82-85. âyetleri. Fakat Hâ Mîm sisteminde böyle bir isteği-amacı yok. Allâh Teâlâ Tâ Sîn sisteminde bir sûrenin bir âyet grubuna dikkat çekmek istediği için, bu sistemde başlangıç harfi sayılarıyla birlikte, sûre numaralarını ve âyet sayılarını da kullanmış.Bu sayfa 1140 kez ziyaret edilmiştir.


Yorumlar