TÂ-SÎN BAŞLANGIÇLARI / OLASILIK HESÂBI

Bu sistemin olasılık hesâbını okumadan önce, eğer okumadıysanız, Hâ Mîm sisteminin olasılık hesâbını okumanızı öneriyorum. Bu şekilde bu sistemin olasılık hesâbını daha iyi anlarsınız.

1. HESAPLAMA:

Sûrelerin tümünün ele alındığı ilk çalışmada toplam 1085 (19×95)= 19×19×5 gelmişti. Toplamın, 19’un karesinin 5 katı gelme olasılığı 1/19’un karesi kadardır. Yani 1/19 × 1/19= 1/361’dir.

2. HESAPLAMA:

Toplam 1805=19×95= 19×19×5 idi. Toplamın 19 çarpanı 95 idi. Sayıların rakamlarının toplamı ise 19’un çarpanı olan 95 gelmişti. Sayıların rakamlarının toplamının 19’un çarpanı ile aynı gelmesi ihtimâlini hesaplayabilmek için Hâ Mîm sisteminde yaptığım gibi hayâli tablo hazırlayacağım. Bu tabloda sayıların rakamlarının ne kadar küçük olabileceğini tahmin etmeye çalışacağım küçük sayı oluşturan örnek, ayrıca sayıların rakamlarının ne kadar büyük olabileceğini tahmin etmeye çalışacağım büyük sayı oluşturan örnek olacak.

Orjinal tabloyu hatırlayalım. Burada ‘sûre numaraları’ değişmez, ‘Besmeleyi de katarak toplam âyet sayıları’ da değişmez. Değişebilecek olan sayılar, ilgili başlangıç harflerinin geçiş sayısıdır.

Son tablodan göreceğimiz gibi ilgili başlangıç harflerinin geçiş sayılarının toplamı, orjinal olarak 1313’tür. İlgili başlangıç harflerinin toplam sayısı aynı kaldığı sürece, bunları sûrelere nasıl dağıtırsak dağıtalım, toplam olan 1313 sayısı değişmez. O halde toplam aynı kalması koşuluyla bu sayıların küçük rakamlardan ve büyük rakamlardan oluşan örneklerini vermeye çalıştım. Orjinal olarak ilgili başlangıç harflerinin rakamlarının toplamı 26’dır; küçük sayı oluşturan örnekte 17, büyük sayı oluşturan örnekte ise 53’tür. Demek ki, rakamların toplamı en küçüğü 17 civârında, en büyüğü 53 civârında olan bir aralıkta olabilir. 53-17= 36, 36+1= 37 Bu aralık 37 tam sayı barındırır. Bu 37 tâne tam sayıdan 26’nın tutturulma olasılığı 1/37’dir.

Bir önceki hesaplamadan hatırlayacağımız gibi, oradaki olasılık 1/19 idi. İki durumun birden, yâni hem toplamın 19’un karesinin tam katı gelmesi hem de rakamların toplamının, toplamın 19 çarpanı olan 95 gelmesinin olasılığı, iki olasılığın çarpımına eşittir. Bu da 1/361 × 1/37= 1/13.357 yapar.

3. HESAPLAMA:

Hâ Mîm sûrelerindeki gibi Tâ Sîn sûrelerinin de bir bölünme durumu var mıydı acaba? Yukarıda da bahsettiğim gibi, Kur’ân’da 19 ile alakalı, mâna açısından en anlamlı gördüğüm yer 74. sûre, ikinci en anlamlı gördüğüm yer 27. sûrenin 82-85 ve 93. âyetleri idi. Şuralardan bölebilirdim:
  • 1) 27/82’den önce.
  • 2) 27/85’ten sonra.
  • 3) 27/93’ten önce.
  • 4) 29/93’ten sonra.

27/82-85, bu 4 âyet birbirleriyle anlam bütünlüğü içinde olduğu için bu 4 âyetin arasından bölmek mantıklı olmazdı. Yukarıdaki 4 ihtimâl vardı. 27/82’den öncesi oldu. Sâdece 19’un katı olduğu için bunu sisteme dâhil etmedim, 19’un karesinin katıydı. 19’un karesinin katı bulunması ihtimâli 1/19 × 1/19= 1/361’dir. Fakat elimde 4 ihtimâl olduğu ve bunlardan biri tuttuğu için bu ihtimâli 4 ile çarpmam lazımdı. Bu da 4/361 yapıyor. Şimdiye kadarki olasılık hesabımız 1/13.357 × 4/361= 1/1.205.469 oldu.

4. VE SON HESAPLAMA:

3 sûreyi 27/82’den önce olmak üzere iki ayrı kısıma böldüğüm zaman ilk kısmın sayılarının toplamı 1083 (19×19×3)= 19×57 gelmişti. Sayıların rakamlarının toplamı da, sayıların toplamının 19 çarpanı ile aynı, yâni 57 gelmişti. Sayıların rakamlarının toplamının, 1083’ün 19 çarpanıyla aynı gelme ihtimâlini hesaplayabilmek için, 2. hesaplamada yaptığım gibi, yine hayâli bir tablo hazırlayacağım. Bu tabloda, yine, küçük sayı oluşturan örnek ve büyük sayı oluşturan örnek olacak. Önce orjinal tabloyu hatırlayalım. Sonra da hayâli tabloya bakalım.

Orjinal tabloda, ilgili başlangıç harflerinin geçiş sayılarını oluşturan sayıların rakamlarının toplamı 18 idi. İkinci, yâni hayâli tablodan da göreceğimiz gibi küçük sayı oluşturan örnekte rakamların toplamı 9 geldi, büyük sayı oluşturan örnekte ise rakamların toplamı 27 geldi. Bu demektir ki, 18 sayısı en küçüğü 9 civârında olan, en büyüğü ise 27 civârında olan tam sayıların oluşturduğu bir aralıktaki bir sayıdır. Bu aralıkta 27-9= 18, 18+1= 19 tam sayı bulunmaktadır. Bu 19 tam sayıdan 18 sayısının tutturulmasının olasılığı 1/19’dur. 4. hesaplamanın tek başına olasılık hesâbı budur. O zaman, şimdiye kadar ki ve son olasılık hesâbımız 1/1.205.469 × 1/19= 1/22.903.911 oldu. Yâni aşağı yukarı 22 milyonda bir ihtimal.

Tâ Sîn sisteminin tesâdüfen ortaya çıkmasının olasılığı 22 MİLYONDA BİR İHTİMALDİR!Bu sayfa 1115 kez ziyaret edilmiştir.


Yorumlar