TÜM KUR`ÂN`DA BESMELE VE 19 / OLASILIK HESÂBI

a BULGU GRUBU:

a-1)

Tüm Kur’ân’da 114 (19×6) tâne sûre vardır.
 • Olasılık: 1/19.
Tüm Kur’ân’da 114 (19×6) tâne Besmele vardır.
 • Olasılık: 1/19.

a-1 bulgusunun olasılığı iki olasılığın çarpımına eşittir: 1/19 × 1/19= 1/361.

a-2)

Başında Besmele barındırmayan tek sûre olan 9. sûreden sonraki 19. Besmele, sûre içinde bulunan tek Besmele’ye (27/30’daki Besmele’ye) denk gelmektedir.
 • Kur’ân’da 114 tâne Besmele vardı. 9. sûreden önce 8 Besmele var, 9. sûreden sonra 114-8= 106 Besmele var.
 • Sûre içindeki Besmele 9. sûreden sonraki 19. Besmele değil de 19’un katları kadar sonra olan, yâni 38., 57., 76. veya 95. Besmele olsaydı, yine bu maddeyi olasılık hesâbına katardım. Ama tabii bu maddede gerçekleşen kadar değerli olmazdı, çünkü bu maddede gerçekleşen, tam da 19. Besmele’dir. Ama yine de 19 ve 19’un katları aynı değerdeymiş gibi olasılık hesâbını yapayım.
 • O halde olasılık hesâbına katmamız için elimizde 5 tâne ihtimâl var: 9. sûreden sonraki 19. Besmele, 38. Besmele, 57., 76. ve 95. Besmele. Elimizde 5 tâne ortaya çıkma ihtimâli var, kaç seçenek arasından?: 114 seçenek arasından. 114 seçenek arasından, çünkü sûre içinde bulunan Besmele 114 tâne Besmele’den herhangi biri olabilirdi. O halde 3. maddedeki olasılık hesâbımız 5/114 olur.
Kur’ân’da başında Besmele barındırmayan tek sûre olan 9. sûreden sonra (yâni 10. sûreden itibâren) 27. sûrenin 30. âyetine kadar (bu âyet dâhil) 1843 (19×97) Besmele + numaralı âyet vardır.
 • Olasılık: 1/19.

a-2 bulgusunun olasılığı iki olasılığın çarpımına eşittir: 5/114 × 1/19= 5/2166.

a-3)

27. sûrenin başındaki numarasız Besmele’den, 27. sûrenin 30. âyetine kadar (numarasız Besmele ve 30. âyet dâhil olmak üzere) 316 (19×19) kelime bulunmaktadır.
 • Olasılık: 1/19.
 • Bu bulgu açısından baktığımda, başka hangi durumlar 19’un katı olsaydı, onları da kabûl ederdim?:
 • a bulgu grubundaki incelemelerimde, hep, numarasız Besmeleleri de hesâba kattım. Bu nedenle bu bulguda numarasız Besmele’yi katmamam uygun olmazdı. Böylece, numarasız Besmele’den sonra bir sayım gerçekleştirmek te uygun olmazdı.
 • a bulgu grubundaki incelemelerimde, hep, 27/30. âyete kadar (27/30 dâhil olmak üzere) diye bir durum ortaya koydum. Bu nedenle bu bulguda 27/30. âyeti katmamam uygun olmazdı. Böylece 27/30’a kadar (27/30 dâhil değil) şeklinde bir sayım gerçekleştirmek te uygun olmazdı.
 • Bu bulgudaki 27. sûrenin başındaki numarasız Besmele’den 27. sûrenin 30. âyetine kadar (numarasız Besmele ve 30. âyet dâhil olmak üzere) şeklindeki durumdan başka bir durumda 19’un katı çıksaydı, bunu bir özellik olarak sunamazdım. Böylece olasılığım 1/19’dan daha büyümedi ve 1/19’da kaldı.

a bulgu grubunun tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli:

a bulgu grubunun tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli, a-1, a-2 ve a-3 bulgularının olasılıklarının çarpımına eşittir: 1/361 × 5/2166 × 1/19= 5/14.856.594 Bu olasılık ta aşağı yukarı 1/2.971.318 ihtimâl yapar. Yâni aşağı yukarı 2,5 milyonda bir ihtimâl.

b BULGU GRUBU:

b-1)

b-1 bulgusunda her Besmele’yi temsîl eden sayı, Besmele’nin bulunduğu sûre numarasının ve Besmele’nin âyet numarasının yanyana getirilmiş hâliydi. 114 Besmele için oluşturulan, bu 114 sayının toplamı 19’un tam katını vermekteydi, 9. sûreye kadarkilerin toplamı ile 9. sûreden sonrakilerin toplamları da 19’un tam katlarını vermekteydi.
 • Tüm toplamın 19’un katı olma olasılığı 1/19’dur. 9. sûreye kadarkilerin toplamının 19’un katı olma olasılığı 1/19’dur. 9. sûreden sonrakilerin toplamının 19’un katı olmasını olasılığa katamayız, çünkü tüm toplam 19’un katı olunca ve toplamın bir bölümü 19’un katı olunca, toplamın diğer bölümünün de 19’un katı olması matematiksel zorunlu bir sonuçtur.
 • b-1 bulgusunun olasılığı iki olasılığın çarpımına eşittir: 1/19 × 1/19= 1/361.

​b-2)

b-2 bulgusunda, sûrelerin başındaki 113 Besmele’yi temsîl eden sayılar, ilgili sûrelerin numaralı âyet sayıları idi, 9. sûre Besmele içermediği için çalışmaya dâhil edilmemişti, 27. sûrenin 30. âyetindeki Besmele’yi temsîl eden sayı ise 30 idi. Bu 114 sayıyı topladığımızda toplam 19’un tam katını vermekteydi, 9. sûreye kadarkilerin toplamı ile 9. sûreden sonrakilerin toplamları da 19’un tam katlarını vermekteydi.
 • Tüm toplamın 19’un katı olma olasılığı 1/19’dur. 9. sûreye kadarkilerin toplamının 19’un katı olma olasılığı 1/19’dur.
 • b-2 bulgusunun olasılığı iki olasılığın çarpımına eşittir: 1/19 × 1/19= 1/361.

b bulgu grubunun tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli:

b bulgu grubunun tesâdüfen oluşmasının ihtimâli, yâni, b-1 bulgusunun ve b-2 bulgusunun, ikisinin birlikte gerçekleşme olasılığı iki bulgunun olasılığının çarpımına eşittir >>> 1/361 × 1/361= 1/130.321’dir. Yâni aşağı yukarı 130 binde bir ihtimâldir.

c BULGU GRUBU:

c-1)

Numarasız Besmeleleri de katarak, Kur’ân’daki toplam âyet sayısının 19’un tam katı olma ihtimâli 1/19’dur.

Numarasız Besmeleleri de katarak, Kur’ân’ın başından 11/40’a kadar toplam âyet sayısının 19’un tam katı olma ihtimâli 1/19’dur. Numarasız Besmeleleri de katarak, 11/41’den 27/29’a kadar toplam âyet sayısının 19’un tam katı olma ihtimâli 1/19’dur. Bu durumda olasılığımız, iki olasılığın çarpımına eşit oluyor: 1/19 × 1/19= 1/361.
 • Fakat eğer Kur’ân’ın başından 11/41’e, 11/42’den 27/30’a, 27/31’den Kur’ân’ın sonuna kadar olan toplamlar 19’un katı gelseydi, bu da olurdu. Bunun da ihtimâli 1/361’dir.
 • İlk durumun veyâ ikinci durumun gerçekleşme ihtimâli iki ihtimâlin toplamına eşittir: 1/361 + 1/361= 2/361. Bu durumda c-2 bulgusunun olasılık hesâbı 2/361 oluyor.

c-1 bulgusunun tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli >>> Bu olasılık, yukarıdaki 2 olasılığın çarpımına eşittir: 1/19 × 2/361= 2/6859.

c-2)

Sûre numaraları ve Besmeleleri de katarak toplam âyet sayılarını yanyana yazdığımızda ve ortaya çıkan 114 tâne sayıyı topladığımızda, sonucun 19’un tam katını verme olasılığı 1/19’dur.

Aynı işlemi Kur’ân’ın başından 11. sûreye kadar (11. sûre dâhil olmak üzere) yaptığımızda çıkan sonucun 19’un tam katını verme olasılığı 1/19’dur. Aynı işlemi 12. sûreden 27. sûreye kadar (27. sûre dâhil olmak üzere) yaptığımızda çıkan sonucun 19’un tam katını verme olasılığı 1/19’dur. Bu paragraftaki olasılığımız bu iki olasılığın çarpımına eşittir: 1/19 × 1/19= 1/361.

c-2 bulgusunun tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli >>> Bu olasılık, yukarıdaki 2 olasılığın çarpımına eşittir: 1/19 × 1/361= 1/6859.

c bulgu grubunun tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli:

c bulgu grubunun tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli, c-1 bulgusunun ve c-2 bulgusunun olasılıklarının çarpımına eşittir: 2/6859 × 1/6859= 2/47.045.881

TÜM KUR'AN'DA BESMELE VE 19 SİSTEMİNİN OLASILIK HESÂBI:
Bu sistemin olasılığı, bu sistemdeki tüm bulgu gruplarının olasılıklarının çarpımına eşittir. Bulgu gruplarının olasılıkları:
 • a bulgu grubu: 5/14.856.594
 • b bulgu grubu: 1/130.321
 • c bulgu grubu: 2/47.045.881

5/14.856.594 × 1/130.321 × 2/47.045.881= 10/91.086.762.179.248.789.794 Bu da aşağı yukarı 1/9.108.676.217.924.878.979 yapar.

Yâni Tüm Kur’ân’da Besmele ve 19 sisteminin tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli aşağı yukarı 9 kentilyonda bir ihtimâldir.
 • Sayılar 3 basamaklı olarak şöyle artıyor: Bin, milyon, milyar, trilyon, katrilyon, kentilyon.

 Bu sayfa 1056 kez ziyaret edilmiştir.


Yorumlar